Search

FAPOMED – СЕТОВЕ И ПРЕСТИЛКИ

Fapomed е европейски производител на медицински изделия за еднократна употреба, специализиран в производството на хирургически престилки, чаршафи и персонализирани комплекти за хирургически процедури (CPT).

ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА, КОМФОРТНА БЕЗОПАСНОСТ

Внимателно подбраните материали, които се използват в производството на продукти, не само осигуряват ефективна бариери срещу биологично замърсяване, но също и мека и дишаща защита. Предлагат се:

  • Хирургичнипрестилки – използват от всички хора, директно участващи в хирургическите операции – хирурзи и медицински сестри. Извън операционната зала и когато е необходимо, защитните престилки се използват по време на медицински услуги – от здравни специалисти до пациенти и посетители.
  • Хирургични чаршафи- проектирани да покриват пациентите и оборудването и да предотвратяват прехвърлянето на инфекции.
  • Комплекти и CPT – специфичниза всяка медицинска специалност и може да включват хирургични престилки, хирургични чаршафи и хирургически инструменти за еднократна употреба.

Брандовете Steribata® за хирургични престилки, Sterikit® за CPT и хирургични чаршафи, както и Accuro® за нестерилни продукти са гаранция за качество.

Back to Top
Product has been added to your cart