Search

ARGOS® Биометър

Открийте как биометърът ARGOS® с визуален контрол на измерването от Alcon®, намалява времето за контакт с пациента.


По-бързо.1-5 По-лесно.5,6,* По-ефективно.1,2,7,8

Биометърът ARGOS® с визуален контрол на измерването от Alcon® е по-интелигентното решение за планиране, което поддържа ефикасността и точността във Вашата клиника.

ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ПО-ИНТЕЛИГЕНТНО ПЛАНИРАНЕ

По-бързо1-5

 • Скоростта за снемане на биометрични и кератометрични данни е по-малка от 0 сек.9

По-лесно 5,6,*

 • Намалява нуждата от разпечатване и пренасяне на документи в клиниката. 5,6
 • Софтуерът за дистанционно визуално планиране осигурява достъп в реално време до данни от измерване и планиране.

По-ефективно 2,7,8

 • Усъвършенстваната SS-OCT технология осигурява по-ефективно сканиране в сравнение с други водещи на пазара биометри.1

Изтеглете техническите спецификации на биометър ARGOS®

Референции:

 1. Tamaoki A, Kojima T, Hasegawa A, et al. Clinical evaluation of a new swept-source optical coherence biometer that uses individual refractive indices to measure axial length in cataract patients. Ophthalmic Res. 2019;19:1-13.
 2. Shammas HJ, Ortiz S, Shammas MC, Kim SH, Chong C. Biometry measurements using a new large-coherence-length swept-source optical coherence tomographer. J Cataract Refract Surg. 2016;42:50-61.
 3. Hussaindeen JR, Mariam EG, Arunachalam S, et al. Comparison of axial length using a new swept-source optical coherence tomography-based biometer. PLOS ONE. December 2018.
 4. ZEISS† IOLMaster† 700 510k Submission 2015.
 5. ARGOS® Biometer User Manual 2019.
 6. VERION® Reference Unit User Manual, Part I. 2019.
 7. Whang W, Yoo Y, Kang M, Joo C. Predictive accuracy of partial coherence interferometry and swept-source optical coherence tomography for intraocular lens power calculation. Sci Rep. 2018;8(1):13732.
 8. Shammas HJ. Accuracy of IOL power formulas with true axial length versus simulated axial length measurement in 318 eyes using an OCT biometer. 2019 ASCRS ASOA Annual Meeting. May 2019.
Back to Top
Product has been added to your cart