Search

LEGION® SYSTEM

Базов модел на факомашина с гравитационна иригация. Базиран на технологията CENTURION®

Най-новият фако-апарат на Алкон. Компактен, напълно преносим и същевременно модерен и ефективен.

Напълно преносим апарат.

Възможност за работа с еднократни и многократни консумативи.

Персонализирана опция за отстраняване на катарактата:

 • Наконечник Centurion®OZil с торзионно, лонгитудинално и/или комбинирано действие.

Усъвършенствана флуидна система за бързо и балансирано управление на аспирацията и вакуума.

Имплантация на ВОЛ с помощта на лек, автоклавируем наконечник AutoSert®.

Подобрена касета (FMS) на LEGION®  за изключителна стабилност на предната камера.

 • Устойчив и надежден дизайн на факомашината приминимално сервизно обслужване.
 • Потребителски ориентиран графичен интерфейс, базиран на CENTURION®.

Референции:

 1. LEGION® System Operator’s Manual.
 2. Thorne A, Dyk DW, Fanney D, Miller KM. Phacoemulsifier occlusion break surge volume reduction. J Cataract Refract Surg. 2018 Dec;44(12):1491-1496.
  3. Aravena C, Dyk DW, Thorne A, Fanney D, Miller KM. Aqueous volume loss associated with occlusion break surge in phacoemulsifiers from 4 different manufacturers. J Cataract Refract Surg. 2018 Jul;44(7):884-888.
  4. Nicoli CM, Dimalanta R, Miller KM. Experimental anterior chamber maintenance in active versus passive phacoemulsification fluidics systems. J Cataract Refract Surg. 2016;42(1):157:162.
  5. Dyk DW, Miller KM. Mechanical model of human eye compliance for volumetric occlusion break surge measurements. J Cataract Refract Surg. 2018 Feb;44(2):231-236.
  6. Narendran N, et al. The Cataract National Dataset electronic multicentre audit of 55 567 operations: Risk stratification for posterior capsule rupture and vitreous loss. Eye. 2009;23:31–37.
  7. Salowi MA, et al. The Malaysian Cataract Surgery Registry: Risk indicators for posterior capsular rupture. Br J Ophthalmol. 2017;101:1466–1470.
  8. Alcon Data on File, REF-02559, 2017.
  9. Alcon Data on File, REF-08357, 2020.
  10. Christakis PG, Braga-Mele RM. Intraoperative performance and postoperative outcome comparison of longitudinal, torsional, and transversal phacoemulsification machines. J Cataract Refract Surg. 2012;38(2):234-241.
  11. Zacharias J. Thermal characterization of phacoemulsification probes operated in axial and torsional modes. J Cataract Refract Surg. 2015;41(1):208-216.
  12. Zacharias J. Comparative thermal characterization of phacoemulsification probes operated in elliptical, torsional and longitudinal ultrasound modalities. ASCRS-ASOA Symposium and Congress; April 25-29, 2014; Boston, MA.
Back to Top
Product has been added to your cart