Search

NGENUITY® VISION SYSTEM

Трансформирайте Вашето изживяване. Пренесете се в бъдещето с NGENUITY® 3D VISION SYSTEM

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ХИРУРГИЧНО ИЗЖИВЯВАНЕ, РАЗЛИЧНО ОТ ВСЯКО, КОЕТО СТЕ ПОЗНАВАЛИ ПРЕДИ.

Надхвърлете границите на аналоговия микроскоп и добавите NGENUITY® 3D Visualization System към Вашата операционна зала, за да можете да:

  • визуализирате с увеличена, цифрово оптимизирана яснота, която е персонализирана според Вашите предпочитания за възможно най-добри резултати.
  • интегрирате Вашите хирургични апарати на Alcon®за достъп до цялата информация на едно място.
  • да споделите своя опит  и да разширите сътрудничеството чрез споделен head-upхирургичен изглед.

УНИВЕРСАЛНА HDR ХИРУРГИЧНА КАМЕРА

Предлага изображения с висок динамичен обхват чрез обединяване на експонираното и преекспонираното  изображение за по-голяма детайлност и контраст.

Осигурява регулируема бленда на хирурга – за регулиране дълбочината на фокуса и оптимизация на изображението.

Адаптира се към всички видове хирургични микроскопи за подобрено изживяване на стереоскопична 3D визуализация.

ОПТИМИЗИРАН ВИСОКОСКОРОСТЕН ПРОЦЕСОР НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА

Осигурява оптимизирано изображение в реално време за подобрено хирургично наблюдение.

Предлага персонализирани настройки на цветовете и цветната температура чрез лесно достъпни настройки.

Позволява да се правят 3D/2D записи за презентации и учебни видеа.

ПОДОБРЕН OLED ДИСПЛЕЙ

Подобрено качество на изображението за по-добър контраст, по-висока яркост и по-широк цветови диапазон.

Подсилена конструкция и подобрена издръжливост спрямо съвременните изисквания в операционната зала.

Позволява 3D визуализация на целия екип със специални поляризирани 3D очила.

Референции:

  1. Alcon Data on File, 2016.
  2. 2.Alcon Data on File, 2018.
  3. Hamasaki I, Shibata K, Shimizu T, et al.Lights-out surgery for strabismus using a heads-up 3D vision system.
  4. Eckardt C, Paulo EB. Heads-up surgery for vitreoretinal procedures: an experimental and clinical study. Retina. 36(1):137-47.
  5. Adam MK, Thornton S, Regillo, CD, Park C, Ho AC, Hsu J. Minimal endoillumination levels and display luminous emittance during three-dimensional heads-up vitreoretinal surgery. Retina. 2017;37(9) 1746-1749.
  6. Zhang T, Tang W, Xu G. Comparative analysis of three-dimensional heads-up vitrectomy and traditional microscope vitrectomy for vitreoretinal diseases. Curr Eye Res. 2019;44(10): 1080-1086.
Back to Top
Product has been added to your cart