Search

Rexon-Eye®

Единственият офталмологичен апарат, базиран на QMR® технология.


Rexon-Eye® е единственото устройство, базирано на технологията QMR® (Квантов молекулярен резонанс) за лечение на „сухо око“.

Принципът на действие на Rexon-Eye® е QMR® технология, която доставя слаб променлив електрически ток, съдържащ специфична комбинация от честоти (от 4 MHz до 64 MHz), за която е доказано, че стимулира естественото овлажняване на окото.

Rexon-Eye се състои от следните компоненти:

Специализиран генератор, който произвежда променлив електрически ток с патентован честотен спектър между 4 MHz и 64 MHz, което е в основата на QMR® технологията.

Опростен графичен потребителски интерфейс, който позволява на оператора бързо и лесно да зададе параметрите на лечението и да започне терапията.

Контактна подложка, която се разполага върху седалката на стола и е в контакт с тялото, позволявайки да се затвори електрическата верига.

Специализирана маска, която се поставя върху клепачите на пациента, при затворени очи. Състои се от два електрода, по един за всяко око.

Как работи Rexon-Eye

Електрическото поле, генерирано от Rexon-Eye, се прилага върху клепачите посредством активна маска с електроди, която стимулира и ускорява стимулира естественото овлажняване на окото.

Протоколът за лечение предвижда:

  • 20-минутни сесии, при които очите се стимулират индивидуалнона всеки 30 секунди
  • 4 терапевтични сесии в 4 последователни седмици
  • Началната стойност на  мощносттае  4, но може да се регулира допълнително според чувствителността на всяко око.

Терапията Rexon-Eye е неинвазивна, не причинява болка, не изисква аналгетични продукти или допълнително охлаждане.

Back to Top
Product has been added to your cart